تبلیغات
آپدیت جدید نود 32 - نامه عمر خطاب به یزدگرد سوم پادشاه ایران و پاسخ یزدگرد به وی:

نامه عمر خطاب  به یزدگرد سوم پادشاه ایران و پاسخ یزدگرد به وی:

برای خوشنودی اهورا مزدا

از عمربن الخطاب خلیفه مسلمین به یزدگرد سوم شاهنشاه پارس

یزدگرد، من آینده روشنی برای تو و ملت تو نمی بینم مگر اینكه پیشنهاد مرا بپذیری و با من بیعت كنی. تو سابقا بر نصف جهان حكم می راندی ولی اكنون كه سپاهیان تو در خطوط مقدم

شكست خورده اند و ملت تو در حال فرو پاشی است. من به تو راهی را پیشنهاد میكنم تا جانت

را نجات دهی.

شروع كن به پرستش خدای واحد، به یكتا پرستی، به عبادت خدای یكتا كه همه چیز را او آفرید. ما برای تو و برای تمام جهان پیام او ارآورده ایم ، او كه خدای راستین است.

از پرستش آتش دست بردار و به ملت خود فرمان بده كه آنها نیز از پرستش آتش كه خطاست

دست بكشند ، بما بپیوند الله اكبر را پرستش كن كه خدای راستین است و خالق جهان.

الله را عبادت کن و اسلام را بعنوان راه رستگاری بپذیر. به راه کفر آمیز خود پایان بده و اسلام بیاور و الله اکبر را منجی خود بدان.

با این کار زندگی خودت را نجات بده و صلح را برای پارسیان بدست آور. اگر بهترین انتخاب را می خواهی برای عجم ها(لقبی که عربها به پارسیان می دادند به معنی کودن و لال است) انجام دهی با من بیعت کن.

 

الله اکبر

خلیفه مسلمین

عمربن الخطاب

 

 

پاسخ یزدگرد

 

 

از شاه شاهان، شاه پارس، شاه سرزمینهای پر شمار، شاه آریایها و غیر آریایها، شاه پارسیان ونژاد های دیگر از جمله عربها،شاه فرمانروایی پارس، یزدگرد سوم ساسانی به عمربن الخطاب خلیفه تازیان(لقبی که پارسیان به عربها می دهند به معنی سگ شکاری)

به نام اهورا مزدا آفریننده زندگی و خرد

تو در نامه ات نوشته ای میخواهی مارا به راه راست هدایت کنی،به راه خدای راستینت،الله اکبر، بدون اینکه هیچگونه آهگاهی داشته باشی که ما که هستیم وچه را می پرستیم.

 این بسیار شگفت انگیز است که تو لقب فرمانروای عربها را برای خودت غصب کرده ای آگاهی و دانش تو نسبت به تو به امور دنیا به همان اندازه عربها پست و مزخرف گو و سرگردان در بیابانهای عربستان و انسانهای عقب مانده بیابان گرد است.

مردک،تو به من پشینهاد می کنی که خداوند یکتا را بپرستم در حالی که نمی دانی هزاران سال است که ایرانیان خداوند یکتا را می پرستند و روزی پنج بار به درگاه او نماز می خوانند هزاران سال است که در ایران، سرزمین فرهنگ و هنر این رویه زندگی ماست.

زمانی که ما داشتیم مهربانی و کردارنیک را در جهان می پروراندیم و پرچم پندار نیک،گفتار نیک ، کردار نیک را در دستهایمان به اهتزاز رد می آ وردیم تو و پدران تو داشتند سوسمار میخوردند و دخترانتان را زنده بگور می کردید.

شما تازیان که دم از الله می زنید برای آفریده های خدا  هیچ ارزشی قایل نیستید،شما فرزندان خدا را گردن میزنید، اسرای جنگی را می کشید، به زنها تجاوز میکنید، دختران خود را زنده به گور می کنید،به کاروانها شبیخون میزنید،دسته دسته مردم را می کشید، زنان مردم را می دزدید و اموال آنها را سرقت می کنید. قلب شما از سنگ ساخته شده است. ما تمام این اعمال شیطانی را که شما انجام می دهید محکوم میکنیم. حال با این همه اعمال قبیح که انجام می دهید چگونه  می خواهید به ما درس خداشناسی بدهید؟

تو به من میگویی از پرستش آتش دست بردارم ، ما ایرانیان عشق به خالق و قدرت خلقت او را در نور خورشید وگرمی آتش می بینیم. نوروگرمای خورشید و آتش ما را قادر می سازد که نور حقیقت را ببینیم و قلبهایمان برای نزدیکی به خالق و به همنوع گرم شود. این به ما کمک میکند تا با همدیگر مهربانتر باشیم و این نور اهورایی را در اعماق قلبمان روشن می سازد.

خدای ما اهورا مزداست واین بسیار شگفت انگیز است که شما تازه او را کشف کرده اید و نام الله را روی آن گذارده اید. اما ما وشما در یک سطح و مرتبه نیستیم، ما به هم نوع کمک میکنیم، ما عشق را در میان آدمیان قسمت میکنیم، ما پندار نیک را در بین انسانها ترویج میکنیم، ما هزاران سال است که فرهنگ پیشرفته خود را با احترام به فرهنگ های دیگر بر روی زمین می گسترانیم، در حالی که شما به نام الله به سرزمین های دیگر حمله می کنید، مردم را دسته دسته قتل عام میکنید، قحطی به ارمغان می آورید و ترس و تهی دستی را به را می اندازید، شما اعما ل شیطانی را به نام الله انجام میدهید چه کسی مسئول این همه فاجعه است؟

آیا الله به شما دستور داده قتل کنید، غارت کنید و ویران کنید؟

یا اینکه پیروان الله به نام او این کارهارا انجام میدهند یا هردو؟

شما می خواهید عشق به خدا را با نظامی گری و قدرت شمشیرهایتان به مردم یاد بدهید. شما بیابان گردهای وحشی  مخواهید به ملت متمدنی مثل ما درس خداشناسی بدهید. ما هزاران سال فرهنگ و تمدن در پشت سر خود داریم تو به جز نظامی گری، وحشی گری، قتل وجنایت چه چیزی را به ارتش عربها یاد دادای؟ چه دانش وعلمی را به مسلمانان یاد داده ای که حالا اصرار داری به غیر مسلمانان نیز یاد بدهی؟ چه دانش و فرهنگی را از الله ات آموخته ای که اکنون میخواهی به زور به دیگران هم بیاموزی؟

افسوس و ای افسوس ... که ارتش پارسیان ما از ارتش شما شکست خورد و حالا مردم ما مجبورند همان خدای خودشان را این بار با نام الله پرستش کنند و همان پنج بار نماز را بخوانند ولی اینکار با زور شمشیر باید عربی نماز بخوانند چون گویا الله شما فقط عربی می فهمد.

 

من پیشنهاد می کنم که تو و همدستانت به همان بیابانهایی که سابقا عادت داشتید در آن زندگی کنید برگردید. آنها را برگردان به همان جایی که عادت داشتید جلوی آفتاب از گرما بسوزند ، به همان زندگی قبیله ای، به همان سوسمار خوردن ها شیر شار نوشیدنها.

 

من تو را نهی نمی کنم از اینکه این دسته های دزد را(ارتش تازیان) در سرزمین آباد ما رها کنی ، در شهر های متمدن ما و در میان ملت پاکیزه ما. ولی این چهار پایان سنگدل را آزاد مگذار تا مردم ما را قتل عام کنند، زنان و فرزندان ما را بربایند، به زنهای ما تجاوز کنند و دخترانمان را به کنیزی به مکه بفرستند. نگذار این جنایات را به نام الله انجام دهند، به این کارهای جنایتکارانه پایان بده.

آریایها بخشنده، خونگرم و مهمان نوازند ، انسانهای پاک به هر کجا که بروند تخم دوستی، عشق، آگاهی وحقیقت را خواهند کاشت بنابرین آنها تو را بخاطر این کارهای جنایتکارانه مجازات نخواهند کرد.

من از تو میخواهم که با الله اکبرت در همان بیابانهای عربستان بمانی و به شهرهای آباد د متمدن ما نزدیک نشوی ، بخاطر عقاید ترسناکت و بخاطر خوی وحشی گریت.

آخرین پست ها

bahar22

كد پرواز پرندگان

فال عشق

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس